Maglie | europa | San Marino

San Marino

1996-97
Numero interno al tessuto